FUNCIONAMENT


Els canvis en els costums familiars han fet que el nombre d’alumnes que utilitzen el menjador escolar s’hagi incrementat en els darrers anys i fa necessari que aquest servei atengui de forma adequada les necessitats nutricionals dels nens i nenes.
El menjador d' Infantil i  Primària  està atès per monitors i monitores supervisats pel coordinador del menjador i de l'empresa ECOataula que garanteixen un seguiment dels objectius educatius que ens plantegem, a través de l’educació dels hàbits de cortesia i urbanitat i de la vigilància que permet la prevenció de trastorns en les conductes alimentàries.
El servei als alumnes i les instal·lacions:  els nostres alumnes d'educació infantil mengen servits a les taules pel personal de servei de menjador, ela alumnes de primaria mengen en safates que es serveixen en línea. Els alumnes poden, si ho desitgen, repetir de primer plat.
Les instal·lacions de menjador són exclusives per aquest ús, àmplies i ben ventilades, i es mantenen en tot moment amb unes excel·lents condicions higièniques.
Els productes i la seva elaboració: Els productes frescos dels menús arriben diàriament a l’escola i tots els plats són elaborats el mateix dia a les cuines de l’escola, d'aquesta manera garantim totes les mesures higièniques i sanitàries. Les instal·lacions de la cuina i el procés d’elaboració dels aliments tenen revisions periòdiques de serveis oficials i compleixen perfectament totes les normatives de sanitat i de menjador escolar.
Oferta de diferents tipus de dietes: L’escola ofereix per als alumnes que ho requereixin per motius mèdics, l’adequació del menú escolar a les dietes que siguin necessàries.
Les dietes molt específiques de llarga durada, a causa d’al·lèrgies o intoleràncies, cal comunicar-les a l’inici del curs escolar i portar un certificat mèdic amb les intoleràncies (fructosa i sorbitol, proteina de la llet de vaca, vitamina C, lactosa, porc, celíaquia, fruits secs, gambes...)

Pícnics: En les sortides s’ofereix el dinar de pícnic amb entrepans variats, aigua i fruita als alumnes que utilitzen habitualment el servei de menjador.
 

🌞Final de curs 🌞