NORMATIVA

QUOTES MENJADOR ESCOLA PROVENÇALS CURS 2020-2021 FUNCIONAMENT DEL MENJADOR I ACOLLIDA MATINAL CURS 2020-2021  

NORMATIVA DEL MENJADOR 2020-2021
DRETS D'IMATGE
FUNCIONAMENT DE COMPRA DE TIQUETS EVENTUALS DE MENJADOR 
 🌞Final de curs 🌞